Skolestafetten

I 2016 er fortællestafetten rykket ud på skolerne. Med Skolestafetten vil vi åbne et vindue til hverdagen på Hvidovre Kommunes skoler.
I artikelserien har vi allieret os med en læringsvejleder fra hver af kommunens skoler, og vi undersøger, hvordan elever, pædagoger, lærere og alle andre i og omkring skolen samarbejder om at skabe hverdagen i skolen anno 2016.

"Fra lort til guld"
Første stafet handler om projektugen på 9. årgang på Dansborgskolen og er fortalt af Elizabeth Gray, som er indskolingslærer.


"Computerspil i undervisningen"
På Avedøre Skole har et par lærere brugt app-spil til elevernes smartphones som en del af et undervisningsforløb. Fortalt af Maria Svan.


"To dage bag tremmer"
På Langhøjskolen har elever fra 8. årgang for nylig oplevet at blive ”fængslet” på skolen som en del af et to dages læringsforløb. For at slippe fri skulle eleverne samarbejde om at løse faglige opgaver. Fortalt af Birgitte Søderstrøm Sonne.


"The Future"
Præstemoseskolen arrangerer hvert 3. år en featureuge for hele skolen. I år handler ugen om fremtiden. Fortalt af Gitte Olsen.

 

"Ugeskemarevolutionen"

På Gungehusskolen revolutionerer lærer Hanne Olsen og hendes elever i 4.T måden vi traditionelt tænker undervisning på – her er eleverne selv med til at bestemme, hvordan de lærer bedst… læs mere i skolestafetten.


"Meebook - klassens nye samarbejdsværktøj"
Engstrandskolen står på tærsklen til at udbrede deres nye it-samarbejdsværktøj ”Meebook”. Læs læringsvejledernes fortælling om hvad Meebook kan, og hvad de gør for at implementere det på skolen. Fortalt af Torben Barrett og Torben Hesselager.

 

"Rap på skoleskemaet - når det gode samarbejde skaber ny læring"
Lærer og læringsvejleder Morten Krüger Hansen fandt en kammerat til en workshop på arbejdspladsen, og inspirationen blomstrede. Det blev starten på et samarbejde omkring et anderledes læringsforløb, som udfordrede eleverne på en helt anden måde end de plejer. Stafetten er nået til Frydenhøjskolen.

 

"Risbjerg indretter PLC som experimentarium"

På PLC Risbjerg inviterer de elever og lærere til at udfordre deres normale forståelse af undervisning og klasserummets indretning, ud fra tankerne bag ”Future Classroom Lab”.

 

"Kan man reflektere over sin egen skolegang, når man endnu ikke kan læse?"

I et matematikforløb på 1. årgang på Gungehusskolen har lærere og elever arbejdet med evaluering af læringsmål og elevrefleksioner i Meebook.

Fortalt af lærere Anne Rasmussen og Britt Wolgast.