Metoder

På denne side finder du værktøjer, metoder og mere inspiration til dit arbejde.

MindLab

MindLab er en tværoffentlig udviklingsenhed, som involverer borgere og virksomheder i at skabe nye løsninger, der giver værdi for samfundet. MindLabs metoder er forankret i designtænkning, kvalitativ research og offentlig forretningsudvikling og har til formål at bringe borgere og virksomheders virkelighed ind i udviklingen af nye offentlige løsninger.

MindLab har udviklet innovationsguiden - en procesmodel, som består af seks faser – projektfokusering, læring om brugerne, analyse, idé – og konceptudvikling, test af koncepter og effektmåling. Du finder guiden her:

http://www.innovationsguiden.dk/ se i øvrigt også http://www.mind-lab.dk/

Video om idéudvikling http://www.mind-lab.dk/formidling/mindlabs-udgivelser

 

Mandag Morgen

Mandag Morgen er en uafhængig tænketank, der arbejder et innovativt samfund, hvor gamle skel mellem sektorer, institutioner og ledere brydes ned til fordel for videndeling og samarbejde om nye løsninger på fælles udfordringer.

Mandag Morgen gennemført projektet "Den aktive borger". Formålet med projektet har været at udvikle en fælles forståelse af, hvad der skal til for, at flere borgere i Danmark kan blive mere aktive i skabelsen af egen og andres velfærd. Arbejdet i projektet er sammenfattet i rapporten "Den aktive borgere – hvordan flere borgere kan spille en større rolle i velfærdssamfundet". I rapporten finder du både eksempler på metoder til at arbejde med den aktive borger samt en række eksempler på hvordan borgerne kan spille en mere aktiv rolle i velfærdssamfundet.

 

KL

Kommunernes Landsforening har udarbejdet den kommunale model for bruger og medarbejderdreven innovation http://klk.kl.dk/innovationsmodel

 

Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen har samlet en række innovationsmetoder, som resultat en kortlægning af 62 innovationsprojekters anvendte innovationsmetoder under Erhvervsstyrelsens Program for Brugerdreven Innovation.

Introduktionshåndbog: http://startvaekst.dk/file/102759/metodeintroduktion.pdf

Innovationsmetoder: http://startvaekst.dk/file/102779/metodehaandbog.pdf

Se eksempler på innovation fra Danmark og udlandet på www.glimtglimt.dk.

 

Center for offentlig innovation

Centret indsamler og spreder viden og innovation i den offentlige sektor: www.coi.dk

 

Plads til deltagelse - En introduktion til kommunal samskabelse, Nis Grønager Madsen

Bogen giver et indblik i udviklingen af velfærden, som i stigende grad afhænger af borgerens deltagelse. Den giver inspiration til kommuner, der ønsker at arbejde med samskabelse og borgerinddragelse. Madsen giver rådgivning og er villig til sparring.