Om VelfærdsLAB

Bedre velfærd i samarbejde med borgerne


Alle borgere får brug for hjælp fra kommunen på forskellige tidspunkter i deres liv, og mange kommer i kontakt med kommunen på daglig basis: I skoler og på institutioner, på plejecentrene, i svømmehallen og mange andre steder. 

Det er derfor naturligt, at borgerne selv er med til at udvikle disse områder.

 

Så mange stemmer som muligt

VelfærdsLAB ønsker at udbygge samarbejdet med dem, der har behov for velfærdsydelserne – og med dem, der kan bidrage til dem: Mødre og fædre, seniorer, børn, unge, lokalsamfundets helte, kulturbærerne og ildsjælene i foreningslivet, dig og mig, vores naboer og venner. 
Alle stemmer har en vægt, og vi ønsker så bredt et samarbejde som muligt.

 

Initiativpligt – og initiativret

Vi har som kommune initiativpligt i forhold til at søge andre måder at gøre tingene på og i forhold til at imødekomme behovene hos vores borgere. Men det er samtidig afgørende, at vi giver vores borgere en initiativret – de skal have mulighed for at komme til os med deres gode idé, at få sparring og hjælp til at udvikle de tiltag, som de ser behov for – og som de brænder for. 

VelfærdsLAB er sat i verden for at understøtte udviklingen og nytænkningen af kommunens velfærdstilbud. Fordi der er behov for at gentænke vores velfærdssamfund – og fordi vi tror på, at både borgere og medarbejdere ønsker at være med til at stille krav og finde løsninger til, hvordan vi indretter det bedst muligt.

 

VelfærdsLAB er os alle sammen

Vi tror på, at resultater skabes gennem relationer – men det kræver ideer, initiativ, benhårdt arbejde, struktur og planlægning, når forskellige mennesker med forskelle opgaver skal bringes sammen. Især når samarbejdet skal føre til nye måder at gøre tingene på. Eller til nye ting, der skal gøres. 

Samarbejde tager tid, men vi skal have modet til at tage os tid og prøve os frem. Det er vores opgave at hjælpe med at gøre ideerne til virkelighed ved at skabe rammen for mødet mellem mennesker: mødet mellem kommune og borgere, mellem borgere og politikere og mellem borgere og medborgere. 

VelfærdsLAB tror på, at et øget samarbejde kan gøre en stor forskel for alle generationer i Hvidovre Kommune, fordi alle har en fælles interesse i at skabe en hverdag, som fungerer.

 

PowerPoint slide show om VelfærdsLAB

Er du interesseret i at vide mere om VelfærdsLAB? Hvis ja, så klik på følgende link for at se et PowerPoint-show udformet ved slutningen af VelfærdsLABs første år: Hvad er velfærdsLAB

Vores venner