Acadre superbrugere

Hvordan udfylder du rollen som superbruger?

En række personer i kommunen er udnævnt superbrugere i de forskellige fagsystemer, og medarbejdere og ledere kan kontakte superbrugeren indenfor deres område, hvis de oplever problemer med systemet.

Hvidovre Kommune har i en årrække haft "Acadre" som fagsystem til at håndtere og arkivere sager, og dette projekt udspringer af et ønske fra Staben i Børne- og Velfærdsforvaltningen om, at der bliver sat fokus på Acadre superbrugerrollen.

Det handler bl.a. om at anerkende rollen som superbruger, men også om at undersøge, om superbrugerne har de rigtige værktøjer til at udfylde denne rolle. Der bliver også i projektet set på hele strukturen omkring superbrugerorganisationen, og hvordan den eventuelt kan gøres mere smidig.

Projektet koordineres tæt med kommunens centrale ESDH-koordinator.