Aktivt medborgerskab

Hvordan kan vi blive bedre til at samarbejde med borgerne?
            

Flere af de indsatser, der arbejdes med i Velfærds-LAB, handler om en mulig inddragelse af frivillige for at løse opgaver til gavn for borgerne. Det er fx fritidsaktiviteter til psykisk syge børn og unge, indkøbsvenner til beboerne i beskyttede boliger samt "mandagsklubben", hvor unge hjælper ældre med it og nyder hinandens selskab. Samtidig er det også vores fornemmelse, at medarbejdere i de øvrige forvaltninger har fokus på samme tema.

Indsatserne ligger i forlængelse af Hvidovre Kommunes strategi, og inddragelse af frivillige kan frigøre medarbejderressourcer til andre formål samt give borgerne og de frivillige øget livskvalitet.

Vi har forskellige erfaringer med inddragelse af og samarbejde med borgerne, og gennem samarbejdet kan vi også dele viden og i fællesskab søge svar på de udfordringer og muligheder, der kan opstå i sådan et samarbejde. Fx gennem et overblik over kommunens kontakter og samarbejder med de organiserede frivillige, borgere, virksomheder m.fl. Kortlægning af de udfordringer, der kan være i sådan et samarbejde fx forsikringsforhold, tilsynspligt m.v.