Følgevenner

Projekt "Følgevenner" fortsætter i skoleåret 2015/2016 og udbredes til flere skoler.

Mindre morgenstress i børnefamilierne i Hvidovre. Under den overskrift præsenterede en elev fra Præstemoseskolen efter en featureuge i innovation sin idé om følgevenner. Tanken er, at ansvarsfulde elever fra de ældre klasser henter yngre elever i deres hjem, og de følges ad til skole.

I Velfærds-LAB arbejdede vi, i samarbejde med skolerne og Ungdomsskolen, videre på idéen. I det forrige skoleår blev ordningen pilottestet på Risbjergskolen og Gungehusskolen. Følgevenner er et gratis tilbud til forældre med børn i 0. - 3. klasse om få deres barn hentet derhjemme og fulgt til skole tre dage om ugen af en følgeven fra 6. - 8. klasse fra samme skole.

Ved slutningen af skoleåret udarbejdede vi i Velfærds-LAB en evaluering af pilotprojektet. Denne viste at små som store elever samt forældre var yderst positive overfor ordningen - ordningen har vist sig at være til gavn på mange områder.

At blive følgeven er en betydningsfuld opgave, som samtidig giver eleverne nogle vigtige kompetencer. Det gælder både i forhold til ansvar, trafik og færdselsregler og ved at være et forbillede for de yngre elever på skolen. De ældre elever vil derfor modtage et følgebevis, som de kan bruge som reference, når de skal søge fritidsjob.

Følgeordningen fortsætter i dette skoleår, 2015/2016, hvor hele fem skoler i Hvidovre glæder sig til at parre en masse nye følgevenner. Eleverne tilmelder sig i denne omgang et halvt skoleår ad gangen, og kan vælge at fortsætte eller stoppe herefter.