Krogstenshave og Ældre Sagen

Et samarbejde mellem Krogstenshave og Ældre Sagen har ført til, at en håndfuld frivillige borgere nu er faste hjælpere på plejecentret - tiltaget er gået fra "Indkøbsven" til "Cykelven" og meget mere!

 

Medarbejderne i plejecentret Krogstenshave oplevede udfordringer i forbindelse med indkøb af varer til beboerne. De brugte mange ressourcer, og tid ud af egen lomme, til et hente f.eks. mælk til beboerne - ressourcer som kunne være brugt bedre. De mærkede derfor et behov for frivillighjælp til indkøb til beboerne, men de havde svært ved selv at finde de frivillige.

Krogstenshave søgte en håndfuld mennesker i Hvidovre, som havde tid, lyst og overskud til at blive "indkøbsven" for en del af deres beboere. Beboerne ville ved de frivilliges hjælp ikke blot hyppigere få friske råvarer, de ville på samme tid få frisk luft, en social oplevelse og således bedre livskvalitet.

Velfærds-LAB og Krogstenshave tog kontakt til Ældre Sagen i Hvidovre og herefter tog initiativet fart. Samarbejdet førte til en udvidelse af den umiddelbare idé. Ældre Sagen havde frivillige stående klar, som gerne ville cykle med beboerne og Krogstenshave havde cyklerne - et fantastisk tiltag, som både beboere og medarbejdere oplever stor glæde ved.

En artikel om samarbejdet blev bragt i Hvidovre lokalavis og leder, Marianne Bjerregård Nielsen, fortæller hvordan de stadigt får ugentlige opkald om borgere, der ønsker at være frivillige hjælpere på forskellige områder.

Klik på nedenstående link for at læse artiklen:

http://hvidovre.lokalavisen.dk/genoplev-cykle-oplevelser-med-aeldre-sagen-/20150804/artikler/150809832

 

På billedet til venstre ses leder af Krogstenshave Marianne Bjerregård Nielsen (V) sammen med formand for Ældre Sagen i Hvidovre, Thomas Thomsen (H). På billedet til højre ses en beboer fra Krogstenshave (V) sammen med en frivillighjælper (H) på en af plejecentrets el-cykler.