Vidensnetværk om overgange i børns og unges liv

Formålet med at etablere vidensnetværk er at opnå gensidig sparring i forhold til faglighed, kvalitet, omkostninger, effekt, metoder og kultur.

Vidensnetværkene giver mulighed for at drage nytte af fællesskabet og se muligheder fra forskellige faglige og organisatoriske vinkler.

Der er i BV brug for medarbejderinnovation, fælles læring og udvikling for at efterleve vores vision på børne- og ungeområdet: ”[...] uanset hvilke forudsætninger dit barn har, skal vi sammen være de bedste til at udvikle dem”.

Netværkene er organiseret på tværs af afdelingerne og fagligheder i BV og mødes ca. en gang i kvartalet.